VÄLKOMMEN TILL SCIENTOLOGY

Ta ditt första steg:Vad är Scientology?

Scientology: Scio (latin) ”att veta, i ordets fulla bemärkelse”, och logos (grekiska) ”studiet av”. Sålunda betyder Scientology ”att veta hur man vet”. 

Den består av en omfattande mängd kunskap som bygger på vissa grundläggande sanningar, varav den främsta är att människan är en andlig varelse begåvad med förmågor som sträcker sig långt utöver vad hon vanligtvis föreställer sig. Hon kan inte enbart lösa sina egna problem, uppnå sina mål och uppnå varaktig lycka, utan kan även uppnå nya medvetenhetsnivåer som hon kanske aldrig ens har kunnat drömma om.


Få vårt nyhetsbrev

Kommande events

» Öppettider: mån-fre 09:30 - 21:30, lör-sön 09:30-18:00