Så går det tillLäs mer

Steg 1: GÖR TESTET

Svara varje fråga utifrån hur du känner JUST NU. Dröj inte kvar alltför länge vid en fråga, testets tillförlitligthet beror på hur sanningsenlig du är i dina svar. Varje fråga kan besvaras på ett av tre sätt, genom att du markerar en av rutorna vid varje fråga: ( + ) Betyder till större delen ja eller avgjort ja. ( k ) Betyder kanske eller osäker, varken absolut ja eller nej. ( - ) Betyder till större delen nej eller avgjort nej.

Steg 2: KONSULTATION

Vi erbjuder en gratis konsultation där du får en ingående utvärdering av din personlighetsanalys. Detta utförs av en av våra utbildade testutvärderare. Under denna individuella utvärdering får du en bättre förståelse av dina starka sidor och dem du anser svaga, och blir rekommenderad en väg du kan ta för att det stadigt ska gå bättre för dig i livet.

KONTAKT: Scientology Info & Testcenter Malmö

Sockerbruksgatan 2, 235 35 Arlöv Telefon: 040 - 53 75 80